Agape DilbeeK

Evangelische Christen Gemeente Dilbeek

Welkom op onze tijdelijke website.

Wij werken momenteel aan een nieuwe website. Zolang deze nog niet online is kan u op deze tijdelijke webpagina alle noodzakelijke informatie terugvinden betreffende de Christengemeente Agape Dilbeek en onze activiteiten. Kijk zeker even bij onze activiteiten voor onze zondags- en seizoensgebonden diensten. Wij hopen u spoedig te mogen ontmoeten.

eredienst op zondag

Onze eredienst vindt plaats op zondag van 10- 12h. Rekening houdende met de huidige corona maatregelen zullen deze live doorgaan of via video. Aarzel niet ons te contacteren indien u verdere vragen heeft hieromtrent.

Bemoediging

Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen

Mattheüs 11:28-29

Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11

Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels?

Mattheüs 6:26