Gods liefde is

het begin van relaties

Elke zondag een prachtige dienst.


Programma:

Locatie Dilbeek*:

Locatie Halle*:

Planning 2024

Vanaf de zomervakantie zullen de samenkomsten verdeeld samen zijn met de Evangelische gemeente Halle (Hoop)

- 7 juli samenkomst in Halle 

- 14 juli basisschool De Vlinder

- 21 juli Halle

- 28 juli basisschool De Vlinder

- 4 augustus Halle

- 11 augustus De vlinder

- 18 augustus Halle

- 25 augustus De vlinder

Vanaf september zullen de diensten terug apart zijn en zullen de diensten terug in de westrand plaatsvinden.


Wat is Agape?

Wij zijn een hedendaagse Christengemeente die al 30 jaar in Dilbeek Gods liefde vorm wil geven.

Elke zondag komen we samen rond Gods woord, zingen, bidden en nemen we de tijd voor elkaar. Voor de kinderen en tieners zijn er aangepaste programma's

Wat doen we?

Bijbelstudies & gebedsgroepen:

In de week hebben we afwisselend bijbelstudies en gebedsmomenten. De onderwerpen zijn afgestemd op de interesses en de behoeften.


Vriendschappen:

Wij versterken onze relaties door allerlei activiteiten te organiseren zoals kinderspelen, barbecue, spelletjesavonden, filmavonden sportactiviteiten, vrouwenontbijt, ...


Pastoraat:

Zorg voor elkaar is een rode draad in onze gemeenschap. In de eerste plaats geldt dit voor onze geestelijke groei, maar ook in praktische zin.

" We zijn er voor elkaar! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16


Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen

Mattheüs 11:28-29Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? 

Mattheüs 6:26Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11

" We zien jou graag deze zondag "

Gegevens: 

Evangelische Christenen te Dilbeek en omgeving vzw - Agape, afgekort ECD - Agape

Ondernemingsnummer: BE0468939867 

Giften: BE55 9790 7423 8044. 

Contact:

Albert Glissenaar

+32470174676

info@agapedilbeek.be 

Social media: