Gods liefde is

het begin van relaties

Elke zondag een prachtige dienst.


Programma:

Locatie Dilbeek*:

Locatie Halle:

Zomerplanning 2023

Juli

Augustus


Vanaf zondag 3 september gaan de diensten opnieuw door in CC de westrand. 


Wat is Agape?

Wij zijn een hedendaagse Christengemeente die al 30 jaar in Dilbeek Gods liefde vorm wil geven.

Elke zondag komen we samen rond Gods woord, zingen, bidden en nemen we de tijd voor elkaar. Voor de kinderen en tieners zijn er aangepaste programma's

Wat doen we?

Bijbelstudies & gebedsgroepen:

In de week hebben we afwisselend bijbelstudies en gebedsmomenten. De onderwerpen zijn afgestemd op de interesses en de behoeften.


Vriendschappen:

Wij versterken onze relaties door allerlei activiteiten te organiseren zoals kinderspelen, barbecue, spelletjesavonden, filmavonden sportactiviteiten, vrouwenontbijt, ...


Pastoraat:

Zorg voor elkaar is een rode draad in onze gemeenschap. In de eerste plaats geldt dit voor onze geestelijke groei, maar ook in praktische zin.

" We zijn er voor elkaar! "Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.

Johannes 3:16


Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven; neemt mijn juk op u en leert van Mij, want Ik ben zachtmoedig en nederig van hart, en gij zult rust vinden voor uw zielen

Mattheüs 11:28-29Kijk naar de vogels van de hemel: ze zaaien niet en maaien niet en oogsten niet, je hemelse Vader voedt ze. Zijn jullie niet meer waard dan vogels? 

Mattheüs 6:26Mijn plan met jullie staat vast – spreekt de HEER. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk: Ik zal je een hoopvolle toekomst geven.

Jeremia 29:11

" We zien jou graag deze zondag "

Gegevens: 

Christengemeente

Dilbeek Agape

Contact:

Social media: